Premiering funk.

190903 beslutade klubben om ett premeringssystem för funktionärer i klubbens
verksamhet.
Här kan du ladda ner filen.

Ett formulär för rapportering till styrelsen kommer inom kort.