RUS

Teresia Persson (sk)
 070 – 655 67 87 rus@kindbk.com
Marina Berntsson 070 – 364 82 40

Aktuella datum hittar du i kalendern och på SBK Tävling.
Uppgifter om anmälan och betalning finns här.
Rus-kommitteén i Kind BK ansvarar för att MH genomförs i
klubbens regi. För mer info hör av dig till någon i kommittén.
_______________________________________________________________________

Dekor16_MHRasutveckling
Som specialklubb i Svenska Kennel-
klubben (SKK) har Svenska
Brukshundklubben avelsansvar
för brukshundraserna med uppgift
att främja en sund avel av klubbens
raser för mentalt, exteriört och
hälsomässigt fullgoda hundar.

Utställning och
exteriörbeskrivning

Svenska Brukshundklubben
arrangerar årligen ca 100
officiella utställningar för de raser
som Brukhundklubben har avelsansvar för. Detta görs för att utvärdera det exteriöra
avelsresultatet men det är också en trevlig tävlingsverksamhet. Utöver de officiella
arrangemangen genomförs ett stort antal inofficiella utställningar varje år. På dessa
får även hundar som inte är av brukshundras delta. Dessa utställningar fungerar
som träningsevenemang för både hund och ägare. För att kunna genomföra
arrangemangen utbildar Svenska Brukshundklubben i samarbete med Svenska
Kennelklubben exteriördomare samt arrangerar konferenser och vidareutbildningar
för dessa.

Svenska Brukshundklubben arrangerar också exteriörbeskrivningar för sina raser.
På dessa görs en noggrann genomgång av hundens fel och förtjänster och alla
avvikelser från rasstandarden noteras. Beskrivningen utförs av en exteriör-
beskrivare som utbildats av Brukshundklubben i samarbete med respektive
rasklubb. Svenska Brukshundklubben arrangerar också symposier och
konferenser för rasklubbar, uppfödare och andra intresserade hundägare
rörande avel, hälsa och mentalitet. Det finns 15 olika rasklubbar.