Information

Dekor13_upplVälkommen till Kind BK, vem du än är!
Brukshundsklubben i Kind har medlemmar av alla möjliga slag, med alla tänkbara sorters hundar och med helt individuella målsättningar både med sitt hundägande och med sitt medlemskap i Kind – en mångfald som vi uppskattar och värnar om!
Därför hoppas vi att du känner dig varmt välkommen oavsett vem du är och vad du har för hund i ditt koppel. Vill du vara med, vill vi ha dig med!

Vad är det då som gäller?
Vett och etikett på klubben
.
Rastning
Innan vi går in på appellplanen med vår hund försöker vi att ha den rastad. Du kan rasta din hund utmed ån bortom parkeringen eller i skogen på andra sidan vägen.
Vill du att din hund ska få hälsa på eller leka med en annan hund gör du det lämpligen på parkeringen eller markerna i direkt anslutning till klubbstugan, detta eftersom de flesta tränande ekipage ser appellplanerna som hundarnas ”arbetsplats” och därmed föredrar att inte låta dem leka just där.

Stugan
I Kinds klubbstuga är de fyrfota välkomna in tillsammans med sina respektive mattar och hussar. Servering brukar finnas i samband med kursverksamhet eller annan träning.

Planerna
Appellplanerna är till för alla! När du anländer kanske det redan är flera ekipage som är ute och tränar, men det är bara att gå ut och ta för sig. Finns det hjärterum så finns det stjärterum… Tänk bara på att hålla din hund på ett sätt så att den inte stör träningen för övriga ekipage. Behöver du och din hund hjälp med någonting, var inte rädd för att be om det. De flesta som tränar på klubben lånar gärna ut en hjälpande hand i praktiska övningar eller ger dig några råd på vägen.

Material
Klubben tillhandahåller en hel del material, allt från agilityhinder till apportbockar. Ofta finns det material tillgängligt ute på appellplanerna eller på altanen, men skulle du ändå sakna något så är det bara att fråga efter det, kanske finns det inne i klubbstugan eller i något av förråden. Självklart är vi rädda om klubbens material och ställer också tillbaka det efter avslutad träning. På så sätt finns det tillgängligt för nästa träningssugna ekipage.

Vad kan klubben erbjuda mig?

Kurser
Kind BK försöker erbjuda ett brett utbud på aktiviteter och utbildning med förhoppningen om att där ska finnas något av intresse för varje hundägare. Varje vår och höst anordnas det kurser av olika slag. Kursutbudet kan variera en del från år till år beroende på vad för instruktörer som finns tillgängliga och vad det finns för intresse från medlemmarnas sida för olika kurser, men det brukar röra sig om bland annat valpkurser, unghundskurser, kurser i allmänlydnad, tävlingslydnad, bruks och agility.
Här har du möjlighet att välja en kurs efter dina egna intressen och tidigare kunskapsnivå, och du kan även utvecklas tillsammans med din hund om intresset finns och avancera framåt. Kanske får du en grundläggande utbildning i praktik och teori tillsammans med din valp, för att senare fortsätta med en kurs i allmänlydnad där svårighetsgraden ökar, och avslutar med en kurs som gör dig färdig för den hägrande tävlingsdebuten.

Du anmäler ditt intresse för att gå kurs hos oss genom att fylla i och skicka anmälningsformuläret.

Till Kinds hundkurser är alla välkomna, både renrasiga hundar och blandraser, med undantag för brukskurser på grund av gällande tävlingsregler som bara tillåter hundar registrerade i SKK att starta.

Kursavgiften är normalt 600 kr men andra avgifter förekommer vid speciella kursupplägg. Kursavgiften betalas vid inskrivning eller via inbetalningskort innan första kurstillfället. Mer om våra kurser hittar du här.
Nya medlemmar löser också medlemskap. Läs mer om medlemskap här.

Allmän träning
Varje tisdagskväll ca kl. 18-19 har klubben allmän träning.
Till de allmänna träningarna kommer alla träningssugna medlemmar för att tillsammans träna på sin egen nivå. De allmänna träningarna är helt kostnadsfria och alla är välkomna att delta. Då det inte är fråga om någon kursverksamhet, tillhandahålls ingen instruktör, däremot en värd som bland annat ser till att stugan är öppen och att servering finns. Värden kan också ordna en del gemensamma aktiviteter eller hjälpa något ekipage vid behov.

Läger
Läger anordnar klubben varje sommar. Det finns olika grupper att välja på beroende på vad man vill träna med sin hund. Varje grupp har en eller flera duktiga instruktörer. Förutom massor av hundträning och ny kunskap bjuds det även på underhållning och samspel oss tvåbenta emellan. Ett perfekt sätt att på en och samma gång utvecklas i sin hundträning och lära känna många trevliga och likasinnade människor.
Som medlem i annan klubb kan du ändå komma med på lägret i mån om plats, Kinds medlemmar har dock förtur.

Övrig utbildning
Kind BK utbildar även hundförare inom en mängd olika områden, bland annat instruktörer, tävlingsledare, domare, skyddsfiguranter, MH-figuranter och mycket mer. För den som vill finns stora möjligheter att utvecklas som hundförare för att sedan, på ett eller annat sätt, kunna ägna sig åt det man brinner för – hundar!

Tävlingar
Klubben anordnar också tävlingar varje år, bland annat i lydnad, spår, sök och rapport. Vi har också klubbmästerskap där du kan ställa upp med din hund i den klass där ni tävlar för tillfället, och konkurrera om titeln som klubbmästare.

I klubbstugan finns en resultatpärm där man kan föra in sina resultat från olika aktiviteter man deltar i under året. Det kan vara allt ifrån bruksprov och lydnadsprov, till utställning, jaktprov och vallhundsprov. Hittar du inte pärmen, så fråga bara någon i klubbstugan om hjälp.
Resultat bör också rapporteras via hemsidan, se “Tävling” i menyn.

Information
Medlemstidningen ”Kindskallet” utkommer med 1 nummer per år och det digitala nyhetsbrevet utkommer när det finns något att informera medlemmarna om. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.
I klubbstugan finns också en anslagstavla där du får reda på kommande hundaktivteter, dels Kinds egna men där finns också information om kommande tävlingar, föreläsningar och mycket annat.

Möten
Det är på månadsmötena som du som medlem verkligen har chans att göra din röst hörd och få igenom just dina tankar och idéer kring klubben och dess verksamhet. Det är alla medlemmars rättighet/skyldighet att delta, månadsmötet är klubbens främsta ”besluts” forum och det hålls varje månad utom januari, februari och juli.

Årsmöte hålls i början av varje nytt år och sker under festliga former, oftast med något gott att äta och dricka, dessutom har vi i samband med årsmötet ett så kallat ”Prisregn” där medlemmarna belönas för sina tävlingsframgångar under det gångna året. Vi korar bland annat ”Årets brukshund” och ”Årets lydnadshund” och belönar alla uppflyttningar som skett under året. Det som ligger till grund för dessa utmärkelser är de resultat som ni under året skrivit in i resultatpärmen.

Vad kan jag erbjuda min klubb?
Självklart driver ingen förening sig själv, utan en fungerande klubbverksamhet är resultatet av att medlemmar hjälps åt i stort och smått. Det finns mycket man kan göra som enskild medlem, och varje insats – hur liten den än kan tyckas vara – är guld värd!

Funktionär
I samband med tävlingar och prov behövs alltid ett antal frivilliga funktionärer för att allting ska flyta på. Domaren behöver någon vid sin sida som antecknar hans betyg och kommentarer, spår behöver läggas, någon måste se till att mat och fika finns att köpa i köket… Med andra ord, varje insats är av betydelse!

Kommitté
Inom klubben finns olika kommittéer som arbetar med lite olika saker. Vi har Tävlingskommittén som ansvarar för tävlingar och prov i Kinds regi, vi har kökskommittén som bland annat ansvarar för inköp och kassa, vi har infokommittén som har hand om medlemstidning och övrig informationsspridning inom klubben… Vi har också kommittéer som ansvarar för utbildning, för klubbstugan, för festligheter, för lägret och för mycket annat. Kommittéerna förnyas varje år, och kanske finns det något område som tilltalar just dig och som du skulle kunna tänka dig att hjälpa till inom. Tveka då inte, utan hör av dig till klubben!

Styrelse
Styrelsemedlemmarna har ingen särskild utbildning, bara ett brinnande intresse för klubbverksamheten och en vilja att förbättra sin förening. Även styrelsen förnyas varje år – vem vet, kanske blir det just du som är ordförande nästa år…

Vad vi ville ha sagt var…
… varmt välkommen till brukshundklubben i Kind! Ta för dig, känn dig som hemma, gör dig precis så delaktig som du själv vill, och glöm inte – du är välkommen oavsett vem du är eller vilka målsättningar du har!