Styrelse

Styrelsens uppgift är att verkställa besluten som fattas av års- och medlemsmöten.

Viktigt är att alla medlemmar deltar på våra medlemsmöten som hålls första tisdagen kl 19.00 i klubbstugan. (Variationer kan förekomma pga helgdagar). Mötena hålls varje månad utom januari, februari, juni och juli. Det är på medlemsmöten allt i vår klubb diskuteras och bestäms, och de är till för alla klubbens medlemmar. För exakta datum; se kalendern.

För att nå hela styrelsen maila styrelse@kindbk.com

Styrelse 2018

Ordförande
Barbro Wiktorsson
070-367 88 65 ordforande@kindbk.com
Vice ordförande
Lena Jacobsson
073-327 66 80 viceordforande@kindbk.com
Kassör
Ann-Git Rammus
072-516 97 03 kassor@kindbk.com
Sekreterare
Anna Gustafsson
070-626 36 41 sekreterare@kindbk.com
Ledamot
Susanne Klug
 073-349 89 29
Suppleant 1
Lina Jarhult
 073-040 81 52
Suppleant 2
Jessica Lidén
070-209 71 93

Revisorer
Therese Pock 070-831 09 45
Sofia Persson 070-654 30 67
Urban Toftby (suppleant)
Teresia Persson (suppleant)

____________________________________________________________________

Valberedning
Birgitta Backstad 073-157 58 70
Merja Johansson 070-394 20 85
Emma Edvardsson 073-511 22 01