Styrelse

Styrelsens uppgift är att verkställa besluten som fattas av års- och medlemsmöten.

Viktigt är att alla medlemmar deltar på våra medlemsmöten som hålls första tisdagen kl 19.00 i klubbstugan. (Variationer kan förekomma pga helgdagar). Mötena hålls varje månad utom januari, februari, juni och juli. Det är på medlemsmöten allt i vår klubb diskuteras och bestäms, och de är till för alla klubbens medlemmar. För exakta datum; se kalendern.

För att nå hela styrelsen maila styrelse@kindbk.com

Styrelse 2017

Ordförande
Barbro Wiktorsson
070-367 88 65 ordforande@kindbk.com
Vice ordförande
Merja Johansson
070-394 20 85 viceordforande@kindbk.com
Kassör
Ann-Git Rammus
072-516 97 03 kassor@kindbk.com
Sekreterare
Anna Gustafsson
070-626 36 41 sekreterare@kindbk.com
Ledamot
Torbjörn Johnsson
070-525 49 32
Suppleant 1
Susanne Klug
 073-349 89 29
Suppleant 2
Lena Jacobsson
073-327 66 80

Revisorer
Therese Pock 070-831 09 45
Sofia Persson 070-654 30 67
Urban Toftby (suppleant)
Jessica Lidén (suppleant)

____________________________________________________________________

Valberedning
Teresia Persson  070-655 67 87 (sk)
Birgitta Backstad 073-157 58 70
Urban Toftby 070-631 11 05