Styrelse

Styrelsens uppgift är att verkställa besluten som fattas av års- och medlemsmöten.

Viktigt är att du som medlem deltar på våra medlemsmöten som hålls första tisdagen kl 18.30 i klubbstugan. (Variationer kan förekomma pga helgdagar). Mötena hålls varje månad utom januari, februari, juni och juli. Det är på medlemsmöten allt i vår klubb diskuteras och bestäms, och de är till för alla klubbens medlemmar. För exakta datum; se kalendern.

För att nå hela styrelsen maila styrelse@kindbk.com

Styrelse 2020

Ordförande
Barbro Wiktorsson
070-367 88 65
ordforande@kindbk.com
Vice ordförande
Stacie Schmitz
070-873 38 31
viceordforande@kindbk.com
Kassör
Ann-Git Rammus
072-516 97 03
kassor@kindbk.com
Sekreterare
Maria Fredman
070-313 65 29
sekreterare@kindbk.com
Ledamot
Marie Johansson
070-624 18 68
Suppleant 1
Lena Jacobsson
073-327 66 80
Suppleant 2
Johanna Lisshammar
073-086 69 32

Revisorer
Therese Pock 070-831 09 45
Sofia Persson 070-654 30 67
Urban Toftby (suppleant)

____________________________________________________________________

Valberedning
Birgitta Backstad 073-157 58 70
Lina Jarhult 073-040 81 52
Henrik Persson 073-230 50 63