Tävlingskommitté

Lina Jarhult (sk)
• Tävlingsansvarig bruks,
lydnad och rallylydnad
• Tävlingsanmälningar
(vid sidan av SBK tävling,
ex. efteranmälningar
• Kontaktperson Västra Distriktet
• Funktionärsutbildningar
• Priser/sponsring
• Marknadsföring
073 – 0408152
tavling@kindbk.com
rally@kindbk.com
Monica Schultz
• Marker
• Kontakter med markägare
070-6715774
Emelie Wickström
Tävlings- och träningsmateriel
 070-2824620

Tävlingsfunktionärer är en gemensam uppgift för hela kommittén!
___________________________________________________________________________________

Dekor8_hoppappTävlingskommitténs huvuduppgift är att planera och genomföra klubbens tävlingar i BRUKS, LYDNAD & RALLYLYDNAD.

Vi tillsätter funktionärer, ordnar marker och ser till att allt material finns. I övrigt ser du ovan vem du kan kontakta i olika frågor!

Vi tar gärna emot nya funktionärer, så är du nyfiken på tävlingsverksamhet, hör av dig till oss! Det finns uppgifter för alla, så du behöver inte ha tidigare erfarenhet av tävling eller hund.

Oavsett om du själv vill tävla i framtiden eller inte, är en tävling ett tillfälle att lära sig mer, träffa nya människor och lära känna klubben och dess medlemmar!

Du som redan tävlar i någon disciplin har även möjlighet att presentera dig och din hund med resultat på hemsidan under fliken ”Tävlingsbarometern”. När du tävlat och uppnått nya meriter uppdaterar du din profil.

Senast den 31/12 2016 vill vi gärna att du mailar en sammanställning av dina tävlingsresultat uppnådda under 2016 till oss på tavling@kindbk.com. Om du rapporterat dina resultat via hemsidan fortlöpande under året gäller dock dessa som sammanställning, och du behöver inte skicka ytterligare mail till oss.

Dina uppgifter kommer att används i kommande verksamhetsberättelse (alla verksamheter med hund tas med) samt som grund för utmärkelser på kommande årsmöte där resultat i grenar inom SBK:s verksamhetsområde premieras.

(Årets tävlingar hittar du här.)