Läger 2021

Emma Edvardsson
073-511 22 01
lager@kindbk.com
Mållan Backstad
073-157 58 70
Marie Johansson
070-624 18 68
Anna Gustafsson
070-626 36 41

Dekor6_sokLägerkommittén ansvarar för
att arrangera Kindslägret,
vecka 30, varje sommar.

Här kan du läsa mer om lägret och hitta aktuell inbjudan.