Lägerkommitté 2019

Anna Gustafsson (sk)
 070-6263641 lager@kindbk.com
Mållan Backstad  073-157 58 70
Marie Johansson  070-624 18 68
Monica Schultz 070-6715774

Dekor6_sokLägerkommittén ansvarar för
arrangerandet av Kindslägret,
vecka 30, varje sommar.

Här kan du läsa mer om lägret och
hitta aktuell inbjudan.