Lägre-högre spår 180908

Lägre klass
1. Emma Edvardsson, Daenerys Black Monster, 563,75 p, uppfl
2. Marie Lundin, Glitzern Busy Bee, 501,25 p uppfl
3. Anna Löfgren, Es-Flindttós Hexa, 491 p, uppfl

Högre klass
1. 
Inger Artberger, Mandylikes Harley, 565,75 p, uppfl
2. Jill Borgstedt Lind, Glitzerns Bitchiga Röja, 557 p, uppfl
3. Lasse Henningsson, Mandylikes Dream Doll, 481,75 p, uppfl