Vårens kurser

Anmälan för vårens kurser 2018 kommer öppna under mars månad. I nuläget planeras valpkurs och allmänlydnad under våren 2018. Övriga  kurser styrs av antalet intresseanmälningar och kräver minimum 4 deltagare.

/Utbildningskommitten

Platsliggning med skott, ny tid

På månadsmötet 4/4 beslutades om ändrad tid för platsliggning med skott i samband med våra allmänna träningar på tisdagarna.

Ny tid 18.30!

Naturligtvis behöver man inte lägga plats. Vill man bara träna på skotten kan man göra det på andra områden, bara man inte stör de hundar som ligger plats.

Har du en skottberörd hund så går det att gå in i stugan under tiden skotträningen pågår. Stugan är välisolerad och det hörs nästan inget alls av skotten om man är inomhus.