Mötesprotokoll

Nu finns protokollet från månadsmötet i mars under Om klubben/mötesprotokoll.
Fortsättningsvis kommer protokollen inte läsas upp på efterföljande månadsmöte
och därför är det viktigt att själv läsa innan nästa möte.
Sidan är lösenordsskyddad och endast för medlemmar.
Saknar du lösenord skickar du ett mail till webmaster@kindbk.com.
Kontroll av medlemskap kommer att ske.