Utbildningskommitté

Vakant. Sköts av styrelsen tills vidare.

Mail ang kurser och utbildningar skickas till utbildning@kindbk.com.

_______________________________________________________________________

StudiframjandetRiktlinjer för Hundägarutbildningar
hos Kind BK

(Uppdaterad 2012)

Kurser anordnas vår och höstsäsong med start i september resp mars/april för valpkurs och allmänlydnadspasset. De kortare kurserna som lydnad, brukskurs samt vardagsaktivering sker med löpande starter. Kursutbudet kan variera från år till år och de aktuella kurserna kan man läsa under kurssidan på hemsidan. Valpkurs och allmänlydnadspasset innehåller 15 lektionstimmar á 45 min fördelat på 5 tillfällen. Kortkurserna som vardagsaktivering, brukskurs samt lydnad innehåller 9 lektionstimmar á 45 min fördelat på 3 tillfällen. Samtliga kurser är maximerade till 6 ekipage/instruktör, vilket kan fördelas på enkelkurs (6 ekipage, 1 instruktör) eller dubbelkurs (12 ekipage, 2 instruktörer). Vid stort intresse sätts övriga intresserade på väntelista och erbjuds kurs i mån av plats.

Samarbetspartners:
Samtliga kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Sjuhärad.

Instruktörer:
Kurserna leds i de flesta fall av auktoriserade instruktörer som genomgått, av SBK fastställda, instruktörsutbildningar. Ibland anlitas instruktörer även utan formell SBK-utbildning, vilket kompenseras av att dessa personer har lång egen erfarenhet av träning och tävling med hund samt annan dokumenterad utbildning som har bedömts göra dem till lämpliga instruktörer. Klubben erbjuder även enskild problemlösning med erfaren hundinstruktör vid behov. Sådan kontakt förmedlas av utbildningssektorn, efter önskemål från hundägaren.

Krav för deltagande:
Hundar av samtliga raser samt blandrashundar är välkomna på kurserna. Medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK) alt Svensk Hundungdom (SHU/SKK, för ungdomar 7-25 år) krävs för deltagande i kurs, enligt beslut från SBK.

Medlemsavgift ska vara betald. Läs mer om medlemskap här.

Vaccination mot Valpsjuka och Parvovirus krävs hos hunden enligt beslut från SBK.

Förkunskaper hos hund eller förare kan krävas för vissa kurser (se resp kursplan).

Kursavgifter:
Kursavgift för valpkurs och allmänlydnadspasset är 600 kr (år 2012), för kortkurser 300 kr (år 2012). Kursavgift och lösande av medlemskap ska betalas in till klubbens bankgiro 809-1787 en vecka innan kursstart. Kursavgifter återbetalas enbart då deltagare inte har kunnat följa kursen av mycket speciella skäl.

Handläggning:
Utbildningssektorn handlägger samtliga vår- och höstkurser och har till uppgift att planera utbudet, tillsätta instruktörer, marknadsföra kurserna på klubbens hemsida och i media (STT), ta emot anmälningar, arrangera, utvärdera och ta emot intresseanmälningar till kommande säsong under hela året, samt informera styrelsen och övriga inblandade om hur arbetet går. Speciellt avsatt person sköter kontakterna med studiefrämjandet under året.

Upplägg och kursplaner:
Samtliga kurser avslutas med skriftlig utvärdering, samt möjlighet att föranmäla sig till kurs kommande säsong (ej bindande för deltagare).
Innehållet i kursplanerna kan variera beroende på gruppens önskemål och kunskapsnivå. Dock finns preliminära kursplaner för de olika kurserna i utbudet, se bilagor.

Vissa av kursplanerna bestäms lokalt i klubben, medan andra t ex Allmänlydnadspasset följer kursplan från SBK

Gå till kursanmälan!

Lev gott och njut av hundträningen!

Dekor2_metall