Premiering funktionär

RIKTLINJER FÖR FUNKTIONÄRSPREMIERING
• Funktionärsinsatser premieras årligen, 1/1 – 31/12
• Funktionär ansvarar för att bokföra sina insatser under året på avsedd blankett.
• Rapportering ska vara styrelsen tillhanda senast 31/12.
• Funktionär väljer även önskad premie via blanketten
• Styrelsen ansvarar för sammanställning och inköp av premier
• Premier utdelas i samband med årsmötet

Blanketter kommer finnas i pärm på klubben och även här
på hemsidan för utskrift.
Ladda ner formulär här!

Funktionärsuppgifter för premieringssystem
1 dag = 10 p

ADMINISTRATION
Ordförande, sekreterare, kassör i styrelse 7 dagar 70 p
Arbete i styrelse 5 dagar 50 p
Sammankallande i sektor/ kommitté 5 dagar 50 p
Arbete i sektor/kommitté 4 dagar 40 p
Webmaster/Hemsida 5 dagar 50 p
UTBILDNING
Kursledare, ordinarie utbud
(5 tillfällen)
4 dagar 40 p
Kursledare, enskild kurs, 1 dag 1,5 dag 15 p
Kursledare funktionärsutbildning Varierar
beroende
på kurs
TÄVLING/PROV
Ansvarig tävlingledare/
provledare (inkl provdag)
2 dagar 20 p
Ansvarig tävlingssekreterare
(inkl provdag)
2 dagar 20 p
Tävlingsfunktionär
(alla kategorier), heldag
1 dag 10 p
Tävlingsfunktionär
(alla kategorier) halvdag
0,5 dag 5 p
Förberedelse för tävling:
bruks/agility/MH
(ex spårläggare, sökruta, banbyggare)
Max
2 dagar
Max
20 p
Förberedelse för tävling:
lydnad/rally
Max
1 dag
Max
10 p
REPRESENTATION
Deltagande i
uppvisning/marknadsföring
0,5 dag 5 p
Representation på distriktsnivå
ex KuL-träff,
uppg. utanför styrelsens uppdrag
0,5 dag 5 p
ÖVRIGT
Jourvecka/städning 1 dag 10 p
Deltagande i städdag 0,5 dag 5 p
PREMIER
UPPNÅDDA POÄNG
Kategori 1 (värde 700:-)
200 p (minst)
Kategori 2 (värde 400:-)
150-199 p
Kategori 3 (värde 250:-)
100-149
Kategori 4 (värde 150:-)
50-99 p
Välj mellan följande presentkort
ICA
Engelsons
AdLibris
Dogz
Arken Zoo
Hundspektra träningshallar
• Kindslägret (värdebevis)
• Kurs på Kind BK (värdebevis)

Har du andra önskemål/förslag – kontakta
styrelse@kindbk.com