MH – mentalbeskr.

Datum för mentalbeskrivningar på Kind BK hittar du på SBK Tävling.

Rasutvecklingssektorn

_______________________________________________________________________

Anmälan SKALL fr o m 2014 göras via
SBK Tävling.

Det kostar 600 kr att mentalbeskriva en hund, samma pris för utlandsägda.

Anmälan och betalning skall vara klubben tillhanda senast 3 veckor före aktuellt datum.

Hunden måste vara minst 12 månader vid beskrivningstillfället.

Obs! Medlemmar i Kind BK som planerar att tävla har företräde till platserna.
För övrig prioriteringsordning av hundar, se regelverket (länk nedan).

_______________________________________________________________________

Regler och anvisningar för MH

Bör läsas av alla som tänkt göra MH med sin hund!