Egen träning

Dekor9_traappVi har inga gemensamma instruktörsledda träningar men medlemmar är välkomna att träna på klubbens appellplan. Observera att kurser alltid har företräde till planen. Du kan ändå träna i mån av plats men visa hänsyn.

För att se när det är kurs eller andra arrangemang kan du titta i kalendern som du hittar under egen rubrik i menyn eller på startsidan.