Historia

Kind Brukshundklubbs historia börjar redan 1968, då några hundvänner i Kind ville
ha en Svenljunga-sektion till Marks Brukshundsklubb. Många intresserade strömmade
till från hela Kindsbygden. Initiativtagarna var Weit Arvidsson, Bo Norén, Gösta
Widar, Lasse Henningsson, Arne Boström och Ingvar Hyllsjö. Den första klubbstugan
fanns i ett litet torp på Moga, där Volvo numera ligger. Redan från starten har dressyr-
kurser hållits både vår och höst. Tre år senare 1971, blev Kind Brukshundsklubb en
egen avdelning och klubben hade 60 medlemmar.

1973 flyttade klubben till Risa, där vi fick arrendera mark av Svenljunga Kommun.
Efter sju sorger och åtta bedrövelser blev vår nya klubbstuga på Risa äntligen färdig.
Eldsjälen bakom detta projekt, liksom många andra var Weit Arvidsson. Weit hade
dock god hjälp från många övriga medlemmar. Under årens lopp har stort arbete
lagts ned på att iordningställa appellplaner , förbättra stugans kök, toalett, altan
samt utbyggnad av ett garage.

Under ett par år hände det en hel del när det gäller bland annat utbud av kurser
och utställningar. Vi har vår första valputställning 1976 vilken är öppen för alla
bruksraser, och lockar ca 150 deltagare. Samma år är vi också värd för året DM
i spår och rapport. Klubben arrangerar också en unghundsbeskrivning för schäfrar.

1978 införs en ny kurs, valputvecklingskurs.

1981 firar klubben tio års jubileum, vi har nu ca 150 medlemmar.

1989 kom vår klubbtidning för första gången ut, redan då hette den Kindskallet.
Detta år startade klubben även en efterlängtad agility kurs.

1991 har klubben närmare 200 medlemmar och det var dags för om- och
tillbyggnad av stugan. För all hjälp av vid utbyggnad och förbättring av
anläggningen är vi skyldiga Svenljunga och Tranemo kommuner ett
stort tack. Utan kommunernas intresse och hjälp med bidrag hade Kind
Brukshundsklubbs anläggning på Risa inte kunnat förverkligas.

Sedan Svenljungasektionen inom Marks BK bildades 1968 har det
hållits dressyrkurser årligen vår och höst. Utbildningen av
tävlingsekipage har gett stora framgångar med mycket fina
resultat. Klubben bedriver ett intensivt arbete med utbildning av
instruktörer, domare, tävlingsledare och funktionärer. Varje år
arrangerar klubben ett utbildningsläger, sommartid. Sommar-
lägren är mycket uppskattade av såväl egna som utombys medlemmar.

Klubben har genomfört många stora arrangemang genom årens lopp,
ett av de större som bör nämnas är SM för räddningshundar 2002
som genomfördes tillsammans med Borås BK. SM:et hölls på
räddningstjänstens övningsområden i Borås. 2007 var det dags
igen för ett SM arrangemang, denna gång genomförde klubben
tillsammans med Marks BK ett rasmästerskap för rottweiler.
Det var ett 80-tal startande i spår och sök, alla klasser.
Ett femtiotal funktionärer var aktiva under tävlingsdagarna.

2016 arrangerades SM i bruksgrenarna i Borås och Kind BK
var en av arrangörerna tillsammans med andra klubbar från
distriktet. Kind BK hade huvudansvaret för skyddet men deltog
med funktionärer även i andra delar av arrangemanget.