Bli medlem

Medlemskap i Kind BK och Svenska Brukshundklubben

Du tecknar och betalar ditt medlemskap här!
(Medlemskap ska INTE betalas direkt till Kind BK.)

Här kan du läsa mer om dina medlemsförmåner. Bl a får du tidningen Brukshunden 6 ggr/år, rabatt på försäkringar mm.

Följande medlemskategorier finns
Ordinarie medlem
Omfattar ett medlemskap i förbundet och ett eller flera medlemskap i lokal- och/eller rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben.

Familjemedlemskap
Person som tillhör samma familjehushåll som ordinarie medlem, kan erhålla familjemedlemskap i förbundet samt samma lokal- och/eller rasklubbar.

Ungdomsmedlem
Person i åldern från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år kan erhålla ungdomsmedlemskap. Mer information hittar du nedan, under tabellen.
OBS! Avgiften för ungdomsmedlemskap skall INTE betalas till Kind BK.

Syskonmedlemskap kan erhållas från och med det kalenderår han/hon fyller 7 år till och med det kalenderår han/hon fyller 25 år. Syskonet ska bo på samma adress som du. Syskonmedlemskapet innebär att man får alla medlemsförmåner utom medlemstidningen.

Utlandsmedlem
Person som är bosatt i utlandet kan erhålla utlandsmedlemskap.

Hedersledamot
Utses av kongress, fullmäktige eller årsmöte.

Avgifter

Medlemskategori Förbunds-
avgift
Lokal
avgift
Sveriges
Hund-
ungdom
Totalt
Ordinarie
medlem
(Kind BK)
400 170
(Kind BK)
570
Ordinarie medlem
(övriga klubbar)
0 Varierar
mellan
olika klubbar
Varierar
Familjemedlem 0 170
(Kind BK)
Varierar
Ungdomsmedlem
(6-25 år)
 0  0 300
Mer info
nedan
300
Syskonmedlem  0  0 150 150
Utlandsmedlem 530 170
(Kind BK)
700

Medlemskap i följande rasklubbar berättigar till ordinarie medlemskap och du betalar alltså bara lokal avgift till din lokalklubb: Australian shepherd, Australian cattledog, Australian kelpie, Beauceron, Belgiska vallhundar, Bouvier des flandres, Boxer, Briard, Chodsky Pes, Collie, Dobermann, Hollandse herdershond, Hovawart, Riesenschnauzer, Rottweiler, Schäfer, Svart terrier samt Vit Herdehund.

Sveriges Hundungdom/ungdomsmedlemskap
Är du under 25 år? Bli medlem hos Sveriges Hundungdom och välj Svenska Brukshundklubben som din specialklubb. Du får då två medlemskap i ett.
Du registrerar ditt medlemskap här: https://hundar.skk.se/Medlemsguiden/
Välj en lokal hundungdomsklubb nära dig och sedan Svenska Brukshundklubben som din specialklubb.

Välkommen som medlem hos oss.