Utbildning

Sanna Gosch-Tapper (sk)
utbildning@kindbk.com

Ann-Git Rammus
072-516 97 03
Lina Jarhult
073-040 81 52

StudiframjandetRiktlinjer för Hundägarutbildningar
hos Kind BK

(Uppdaterad 2012)

Kurser anordnas vår och höstsäsong med start i september resp mars/april
för valpkurs och allmänlydnadspasset. Kursutbudet kan variera från år
till år och de aktuella kurserna kan man läsa under kurssidan på hemsidan.
Valpkurs och allmänlydnadspasset innehåller 15 lektionstimmar á 45 min
fördelat på 5 tillfällen. Kortkurserna som vardagsaktivering, brukskurs samt
lydnad innehåller 9 lektionstimmar á 45 min fördelat på 3 tillfällen. Samtliga
kurser är maximerade till 6 ekipage/instruktör, vilket kan fördelas på enkelkurs
(6 ekipage, 1 instruktör) eller dubbelkurs (12 ekipage, 2 instruktörer).
Vid stort intresse sätts övriga intresserade på väntelista och erbjuds kurs i mån av plats.

Samarbetspartners:
Samtliga kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Sjuhärad.

Instruktörer:
Kurserna leds i de flesta fall av auktoriserade instruktörer som
genomgått, av SBK fastställda, instruktörsutbildningar. Ibland anlitas
instruktörer även utan formell SBK-utbildning, vilket kompenseras av
att dessa personer har lång egen erfarenhet av träning och tävling med
hund samt annan dokumenterad utbildning som har bedömts göra dem
till lämpliga instruktörer. Klubben erbjuder även enskild problemlösning
med erfaren hundinstruktör vid behov. Sådan kontakt förmedlas av
utbildningssektorn, efter önskemål från hundägaren.

Krav för deltagande:
Hundar av samtliga raser samt blandrashundar är välkomna på kurserna.
Medlemskap i Svenska Brukshundklubben (SBK) alt Svensk Hundungdom
(SHU/SKK, för ungdomar 7-25 år) krävs för deltagande i kurs, enligt beslut från SBK.

Medlemsavgift ska vara betald. Läs mer om medlemskap här.

Vaccination mot Valpsjuka och Parvovirus krävs hos hunden enligt beslut från SBK.

Förkunskaper hos hund eller förare kan krävas för vissa kurser (se resp kursplan).

Kursavgifter:
Avgift för respektive kurs hittar du i anslutning till information om kursen. Kursavgift och lösande av medlemskap ska betalas in till klubbens bankgiro 809-1787 en vecka innan kursstart.

Handläggning:
Utbildningssektorn handlägger samtliga vår- och höstkurser och har till
uppgift att planera utbudet, tillsätta instruktörer, marknadsföra kurserna
på klubbens hemsida och via Facebook, ta emot anmälningar, arrangera,
utvärdera och ta emot intresseanmälningar till kommande säsong under
hela året, samt informera styrelsen och övriga inblandade om hur arbetet
går. Speciellt avsatt person sköter kontakterna med studiefrämjandet under året.

Upplägg och kursplaner:
Samtliga kurser avslutas med skriftlig utvärdering, samt möjlighet att
föranmäla sig till kurs kommande säsong (ej bindande för deltagare).
Innehållet i kursplanerna kan variera beroende på gruppens önskemål
och kunskapsnivå. Dock finns preliminära kursplaner för de olika kurserna
i utbudet, se bilagor.

Vissa av kursplanerna bestäms lokalt i klubben, medan andra t ex
Allmänlydnadspasset följer kursplan från SBK

Gå till kursanmälan!

Lev gott och njut av hundträningen!

Dekor2_metall