Styrelse

Styrelsens uppgift är att verkställa besluten som fattas av års- och medlemsmöten.

Viktigt är att du som medlem deltar på våra medlemsmöten som hålls första tisdagen kl 18.30 i klubbstugan. (Variationer kan förekomma pga helgdagar). Mötena hålls varje månad utom januari, februari, juni och juli. Det är på medlemsmöten allt i vår klubb diskuteras och bestäms, och de är till för alla klubbens medlemmar. För exakta datum; se kalendern.

För att nå hela styrelsen maila styrelse@kindbk.com

Styrelse 2020

Ordförande
Anna Gustafsson
070-626 36 41
ordforande@kindbk.com
Vice ordförande
Ann-Git Rammus
072-516 97 03
viceordforande@kindbk.com
Kassör
Susanne Norén
070-643 55 84
kassor@kindbk.com
Sekreterare
Maria Fredman
070-313 65 29
sekreterare@kindbk.com
Ledamot
Matilda Odenhjälm
070-950 06 74
Suppleant 1
Merja Johansson
070-394 20 85
Suppleant 2
Henrik Persson
076-168 79 22

Revisorer
Sofia Persson 070-654 30 67
Lina Jarhult 073-040 81 52
Suppleant: Urban Toftby 070-248 71 23

____________________________________________________________________

Valberedning
Urban Toftby 070-248 71 23
Lena Jacobsson 073-327 66 80
Katarina Sunnerås