RUS

Hem RUS
Teresia Persson (sk)
070-655 67 87
rus@kindbk.com
 Marina Berntsson

Aktuella datum hittar du i kalendern och på SBK Tävling.
Uppgifter om anmälan och betalning finns här.
Rus-kommitteén i Kind BK ansvarar för att MH genomförs i
klubbens regi. För mer info hör av dig till någon i kommittén.


Dekor16_MHRasutveckling
Som specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) har Svenska
Brukshundklubben avelsansvar
för brukshundraserna med uppgift att främja en sund avel av klubbens raser för mentalt, exteriört och hälsomässigt fullgoda hundar.

Utställning och
exteriörbeskrivning

Svenska Brukshundklubben arrangerar årligen ca 100 officiella utställningar för de raser som Brukhundklubben har avelsansvar för. Detta görs för att utvärdera det exteriöra avelsresultatet men det är också en trevlig tävlingsverksamhet. Utöver de officiella arrangemangen genomförs ett stort antal inofficiella utställningar varje år. På dessa får även hundar som inte är av brukshundras delta. Dessa utställningar fungerar som träningsevenemang för både hund och ägare. För att kunna genomföra arrangemangen utbildar Svenska Brukshundklubben i samarbete med Svenska Kennelklubben exteriördomare samt arrangerar konferenser och vidareutbildningar för dessa.

Svenska Brukshundklubben arrangerar också exteriörbeskrivningar för sina raser. På dessa görs en noggrann genomgång av hundens fel och förtjänster och alla avvikelser från rasstandarden noteras. Beskrivningen utförs av en exteriörbeskrivare som utbildats av Brukshundklubben i samarbete med respektive rasklubb. Svenska Brukshundklubben arrangerar också symposier och konferenser för rasklubbar, uppfödare och andra intresserade hundägare rörande avel, hälsa och mentalitet. Det finns 15 olika rasklubbar.