Info/web

Lotta Hägglund
070-538 59 09
info@kindbk.com

webmaster@kindbk.com

 Infokommittén har bl a hand om hemsidan.

Aktuell information hittar du via hemsidan och Facebook, gruppen heter Kind Brukshundklubb.

Frågor och synpunkter angående hemsidan skickas på webmaster@kindbk.com.

Har ni tankar och ideér om vad ni känner fattas på hemsidan eller bara funderingar överlag. Var då inte rädd att höra av er till oss. Klubbens hemsida är till för medlemmarna.