Tävling

Lotta Hägglund (sk)
070-538 59 09
tavling@kindbk.com
• Tävlingsansvarig bruks, lydnad
• SBK Tävling
• Tävlingsanmälningar/efteranmälningar
• Kontaktperson Västra Distriktet
• Tävlings- och träningsmateriel
• Marker/markägare
Merja Johansson
070-394 20 85
rally@kindbk.com
• Tävlingsansvarig rallylydnad
Alexandra Sindell
073-065 54 00
• Tävlingsansvarig lydnadstävlingar

Tävlingsfunktionärer är en gemensam uppgift för hela kommittén!

Tävlingskommitténs huvuduppgift är att planera och genomföra klubbens tävlingar i BRUKS, LYDNAD & RALLYLYDNAD.

Vi tillsätter funktionärer, ordnar marker och ser till att allt material finns. I övrigt ser du ovan vem du kan kontakta i olika frågor!

Vi tar gärna emot nya funktionärer, så är du nyfiken på tävlingsverksamhet, hör av dig till oss! Det finns uppgifter för alla, så du behöver inte ha tidigare erfarenhet av tävling eller hund.

Oavsett om du själv vill tävla i framtiden eller inte, är en tävling ett tillfälle att lära sig mer, träffa nya människor och lära känna klubben och dess medlemmar!

Du som redan tävlar i någon disciplin har även möjlighet att presentera dig och din hund med resultat på hemsidan under fliken ”Tävlingsekipage” samt på tävlingsbarometern i stugan som du själv uppdaterar efter hand.

Senast den 31/12 vill vi att du rapporterar dina tävlingsresultat från innevarande år.  Rapportera gärna dina resultat fortlöpande under året. Formulär för rapportering hittar du här.

Dina uppgifter kommer att används i kommande verksamhetsberättelse (alla verksamheter med hund tas med) samt som grund för utmärkelser på kommande årsmöte där resultat i grenar inom SBK:s verksamhetsområde premieras.