Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Kind BK 2019
En av brukshundsklubbens grundläggande uppgifter i samhället är att informera
om hundens beteende, dess uppfostran, utbildning och vård. Kursverksamheten
är samtidigt klubbens viktigaste inkomstkälla. För att klubben ska kunna erbjuda
sina medlemmar en fungerade anläggning, välskötta appellplaner samt kunna
anordna tävlingar krävs det att klubben har en stabil ekonomi. Medlemmarnas
insatser då det gäller att hålla kurser, arrangera mentalbeskrivningar och
ansvara för servicen runt kurserna är grunden för klubbens fortsatta välbefinnande.

Styrelsen har granskat årets ekonomiska utfall och utifrån givna förutsättningar
gjort en budget för 2019. Styrelsen vill på detta sätt förtydliga sina ambitioner
för kommande år.

Styrelsens målsättning är att klubben under 2019 skall:
• Genomföra de grundläggande krav SBK har och arrangera valp och
allmänlydnadskurser. Arbeta för att utveckla kursutbudet enligt
medlemmars önskemål.
• Genomföra de grundläggande krav SBK har och arrangera valp och
allmänlydnadskurser. Arbeta för att utveckla kursutbudet
enligt medlemmars önskemål.
• Utbilda fler funktionärer för MH och tävling, framför allt
tävlingssekreterare och tävlingsledare. Arbeta för att utbilda fler instruktörer.
• Arrangera det 42:a Kindslägret.
• Arrangera minst tre mentalbeskrivningar under året.
• Genomföra årets planerade tävlingar med hög kvalité.
• Publicera en digital variant av medlemstidningen ”Kindskallet”.
• Fortsätta att göra förbättringar invändigt i klubbstugan.
• Fortsätta planeringen inför renovering av dusch/toalett/förvaringsutrymme.
• Fortsätta arbetet med trivselbefrämjande åtgärder i klubben.
• Installera belysningen på appellplanerna.
• Förändra och förbättra formen för medlemsmöten.

För att kunna genomföra de planerade arbetsuppgifterna krävs
medlemmars stöd och engagemang och Styrelsen ser fram emot
2019 års utmaningar.