Utställningskommitté

Kommittén är vilande fr o m 2017.

_______________________________________________________________________

Kommittén ska arbeta med att anordna ringträningar och arrangera inofficiella/officiella utställningar.