Valberedningens förslag

Här kommer valberedningens preliminära förslag till styrelsen 2021:

Ordförande: Barbro Wiktorsson 1 år (omval)
Vice ordförande: Stacie Schmitz 2 år (nyval)
Kassör: Ann-Git Rammus (1 år kvar)
Sekreterare: Maria Fredman 2 år (nyval)
Ledamot: Marie Johansson (1 år kvar)
Suppleant 1: Lena Jacobsson 2 år (nyval)
Suppleant 2: Johanna Lisshammar (1 år kvar)

Revisor: Therese Pock 1 år (omval)
Revisor: Sofia Persson 1 år (omval)
Revisor suppleant: Urban Toftby 1 år (omval)

Enligt de nya stadgarna för lokalklubbar så ska valberedningen redovisa
sitt förslag till medlemmarna i november. Medlemmarna kan till
styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt
ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses
• namn
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Därefter är nomineringen avslutad.
Vill du nominera någon skicka ett mail till: styrelse@kindbk.com

Lämna ett svar