Förslag till premieringssystem för
funktionärer

Förslag till premieringssystem för klubbens funktionärer.
OBS!
Detta är ett diskussionsunderlag inför månadsmötet 4/12 och kan komma att ändras beroende på vad som fastställs på mötet. Hänsyn tas endast till synpunkter från de som närvarar på mötet. Synpunkter som lämnas via mail, ombud etc. kommer inte att tas i beaktande.

Ladda ner förslaget här.

Kommentera