Kallelse årsmöte och inbjudan middag

Klubbens årsmöte äger rum 16 februari 2018 på Glasets Hus i Limmared.

Du hittar kallelsen och inbjudan till efterföljande middag här!