Öppen agilityträning, start 3/4

Den 3/4 kör vi igång med öppen agilityträning, 17.30-20.00 ca.

Ingen förkunskap krävs men din hund måste kunna träna lös utan att springa fram till andra. Medlemskap i Kind krävs.Vi kommer att ha stationer för nybörjare och banträning för de som kommit lite längre.

 

Vi samlas kl 17.30 för att bygga och vi håller på till ca 20.00. Ingen anmälan. Dyk upp de måndagar du kan. Det kommer inte att vara instruktörsledd träning men Susanne och Jaqueline kommer att vara på plats för att hjälpa de som är nya.

Välkomna hälsar Susanne och Jaqueline